Branch Name เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลบางนา
Category Tag Central Food Hall
Address 1093 เซ็นทรัลพลาซ่าบางนา ชั้น B1, แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Opening Hours Daily
10:30am - 9:00pm
Latitude 13.6689841
Longitude 100.6321129