Branch Name เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
Category Tag Central Food Hall
Address 69, 69/2 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Opening Hours Daily
9:00am - 10:00pm
Latitude 13.80432
Longitude 100.6123473