Branch Name ยูโอบี เอ็กซ์เพลส เทสโก้โลตัส บางนา
Category Tag UOB
Address 14/9 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Opening Hours Daily
10.30am. - 7.30pm.
Latitude 13.653571
Longitude 100.6792