ฝากเงินดอกเบี้ยสูงกับ TMRW

รับกระเป๋าเดินทาง Limited Edition

- ฝากเงินเข้า City of TMRW เพื่อรับดอกเบี้ยสูงถึง 1.3% ต่อปี (สูงสุด 1 ล้านบาท)
- พิเศษ! รับกระเป๋าเดินทาง Limited Edition 17 นิ้ว (มูลค่า 4,000 บาท) สำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อฝากเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท ภายในเดือนเปิดบัญชี และคงเงินไว้ตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการรับสิทธิ์ กระเป๋าเดินทาง

Step 1

สมัครใช้บริการ TMRW และฝากเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2564 โดยนับรวมทั้งบัญชี TMRW Everyday และ TMRW Savings

Step 2

คงยอดเงินฝากติดต่อกัน 6 เดือน (นับจากเดือนที่ฝากเข้า)
- หากฝากเข้าเดือน ก.พ. 64 ต้องคงยอดเงินฝากถึง 30 ก.ค. 64
- หากฝากเข้าเดือน มี.ค. 64 ต้องคงยอดเงินฝากถึง 31 ส.ค. 64
- หากฝากเข้าเดือน เม.ย. 64 ต้องคงยอดเงินฝากถึง 30 ก.ย. 64
- หากฝากเข้าเดือน พ.ค. 64 ต้องคงยอดเงินฝากถึง 29 ต.ค. 64
- หากฝากเข้าเดือน มิ.ย. 64  ต้องคงยอดเงินฝากถึง 30 พ.ย. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 
1) เปิดบัญชี เงินฝากTMRW ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์- 30 มิถุนายน 2564 โดยมียอดเงินฝากในบัญชี TMRW Everyday และ TMRW Savings (City of TMRW) รวมกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 6 เดือน (นับจากเดือนที่ฝากเข้า)
1.1)  กรณีเปิดบัญชี ในเดือน ก.พ. 64 พร้อมคงยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญชี ถึงวันที่  30 ก.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 ส.ค. 64
1.2) กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มี.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญชี ถึงวันที่  31 ส.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 30 ก.ย. 64     
1.3) กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 ต.ค. 64     
1.4) กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 29 ต.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 30 พ.ย. 64     
1.5) กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มิ.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่เดือนที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 30 ธ.ค. 64
2) มูลค่ากระเป๋าเดินทาง TMRW Limited Edition ขนาด 17 นิ้ว มูลค่า 4,000 บาท/ใบ เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.80 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 500,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี
3) จำกัดของกำนัล  1 ท่านต่อ 1 ใบ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
4) เงื่อนไขที่นอกเหนือไปจากข้างต้น เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดบัญชีเงินฝาก TMRW สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tmrwbyuob.com/th/th/products/tmrw-account.html
5) เมื่อครบกำหนด ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร และจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ให้ไว้

TMRW

อยากฟินกับโปรโมชั่นแบบนี้มั้ย?

ง่ายๆ แค่มีบัญชี และบัตรเครดิต TMRW ก็ได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้แล้ว

วิธีสมัคร