Super TMRW Run

ยิ่งช้อป ยิ่ง Fun สะสมมันส์ทุกเดือน รับสิทธิพิเศษ! รับรางวัลง่ายๆ เพียงสะสมรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW หรือ บัตรเครดิต TMRW หรือ ทั้งสองบัตรรวมกัน ครบ 5, 10 หรือ 20 รายการ  ขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/รายการ


ระดับรางวัล

Fun Run

ระดับที่ 1 : เมื่อทำรายการครบ 5 รายการตามเงื่อนไขภายในเดือน รับ Au Bon Pain e-Coupon มูลค่า 100 บาท

Half Marathon

ระดับที่ 2 : เมื่อทำรายการครบ 10 รายการตามเงื่อนไขภายในเดือน
รับ Eveandboy e-Coupon มูลค่า 200 บาท

Marathon

ระดับที่ 3 : เมื่อทำรายการครบ 20 รายการตามเงื่อนไขภายในเดือน รับ Tops e-Coupon มูลค่า 500 บาท

ขั้นตอนการใช้ e-Coupon
 • ได้รับ SMS e-Coupon ภายใน 30 วันทำการหลังวันสิ้นเดือน

 • คลิกที่ลิงค์

  UOB TMRW

 • โชว์ e-Coupon ให้พนักงานหน้าร้านเพื่อใช้คูปอง  กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าใน e-Coupon

  UOB TMRW

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Super TMRW Run
 
เฉพาะบัตรเดบิต TMRW และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ถือบัตรเดบิต TMRW และบัตรเครดิต TMRW จะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารส่งมอบของรางวัล
 1. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563
 2. การนับจำนวนรายการจะนับจำนวนรายการจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW หรือ บัตรเครดิต TMRW หรือ ทั้งสองบัตรรวมกันภายในเดือน โดยแต่ละรายการต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป ดังนี้
  • เดือนที่ 1 : วันที่ทำรายการ 1-31 กรกฎาคม 2563 (Transaction Date) และร้านค้ามีการเรียกเก็บรายการใช้จ่ายดังกล่าวเข้ามาในบัญชีบัตรแล้ว ภายใน 10 สิงหาคม 2563 (Post Date)
  • เดือนที่ 2 :
   วันที่ทำรายการ 1-31 สิงหาคม 2563 (Transaction Date) และร้านค้ามีการเรียกเก็บรายการใช้จ่ายดังกล่าวเข้ามาในบัญชีบัตรแล้ว ภายใน 10 กันยายน 2563 (Post Date)
  • เดือนที่ 3 :
   วันที่ทำรายการ 1-30 กันยายน 2563 (Transaction Date) และร้านค้ามีการเรียกเก็บรายการใช้จ่ายดังกล่าวเข้ามาในบัญชีบัตรแล้ว ภายใน 10 ตุลาคม 2563 (Post Date) 

รายการที่ไม่เข้าร่วมรายการได้แก่
(1) รายการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก (ATM)
(2) รายการยกเลิกสินค้า
(3) รายการยอดผ่อนชำระ และ
(4) รายการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต (Cash Advance)
ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการรายเดียวกัน ภายใต้ชื่อร้านค้าที่อยู่ในเซลส์สลิป ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน จะนับเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดเพียง 1 รายการเท่านั้น

3. รางวัลในแต่ละระดับ มีดังนี้

ระดับที่ 1 : เมื่อทำรายการครบ 5 รายการตามเงื่อนไขภายในเดือน รับ Au Bon Pain e-Coupon มูลค่า 100 บาท โดย e-Coupon จะจัดส่งให้ทาง SMS ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน

ระดับที่ 2 : เมื่อทำรายการครบ 10 รายการตามเงื่อนไขภายในเดือน รับ Eveandboy e-Coupon มูลค่า 200 บาท โดย e-Coupon จะจัดส่งให้ทาง SMS ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน

ระดับที่ 3 : เมื่อทำรายการครบ 20 รายการตามเงื่อนไขภายในเดือน รับ Tops e-Coupon มูลค่า 500 บาท โดย e-Coupon จะจัดส่งให้ทาง SMS ภายใน 30 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน

4. จำกัดของรางวัล 1 รางวัล/ ลูกค้า/ เดือน โดยจะได้รับรางวัลในระดับสูงสุด ในแต่ละเดือน

5. e-Coupon สามารถใช้ได้ภายใน 31 ธ.ค. 2563

6. กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของร้านค้าใน e-Coupon

7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

8. ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์ หากมีการกดรับสิทธิ์แล้ว

9. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือสินค้า โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-285-1559


TMRW

อยากฟินกับโปรโมชั่นแบบนี้มั้ย?

ง่ายๆ แค่มีบัญชี และบัตรเครดิต TMRW ก็ได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้แล้ว

วิธีสมัคร