ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นจาก UOB TMRW ได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.uob.co.th/tmrw.

เพียงเปิดบัญชีและสมัครบัตรเครดิต TMRW ผ่านแอป UOB TMRW 

รับสูงสุดรวม 3,400 บาท

(ยืนยันตัวตนผ่านระบบ NDID ได้แล้ววันนี้! สะดวกทุกที่ ทั่วไทย)

รับสูงสุดรวม 3,400 บาท!

รับเงินคืน 400 บาท

เข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday

เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก TMRW และฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday 5,000 บาท + รับเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW ขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป (คืนสูงสุด 400 บาท) ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีสำเร็จ 

+

รับเงินคืน 3,000 บาท

เข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday

เมื่อสมัครบัตรเครดิต TMRW ใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต TMRW (รับเงินคืน 20% สูงสุด 3,000 บาท/ บัญชี) โดยต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมอย่างน้อย 10,000 บาท

วิธีการส่ง Link ให้เพื่อน
  • เปิดแอป UOB TMRW กดเมนูชวนเพื่อน คลิกชวนเพื่อนมาสมัคร คุณจะส่ง Link หาเพื่อนผ่านไลน์หรือช่องทางอื่นๆ ได้ 

วิธีการสมัคร TMRW
  • ดาวน์โหลด UOB TMRW App จากปุ่มด้านล่าง

  • เลือกบริการที่ต้องการสมัคร จากนั้นคลิก "สมัครบริการ" 

  • เมื่อสมัครบัญชีเงินฝาก TMRW และฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday 5,000 บาท คุณจะได้รับเงินคืน 10% (สูงสุด 400 บาท/ บัญชี) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday (มียอดใช้จ่ายสะสมอย่างน้อย 1,000 บาท) ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีสำเร็จ

  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ในหมวดออนไลน์ คุณจะได้รับเครดิตเงินคืน 20% (สูงสุด 3,000 บาท/ บัญชี) โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมบัตรเครดิต TMRW สะสมอย่างน้อย 10,000 บาท ภายในระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ

ดาวน์โหลดและสมัคร TMRW APP
เพื่อรับ REWARDS ได้แล้ววันนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:

• โปรแกรมนี้สำหรับการสมัครบัญชีเงินฝาก TMRW และบัตรเครดิต TMRW และได้รับอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2566
• ภายใต้โปรแกรม TMRW Friend Referral นี้ การตัดสินต่างๆ เป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร โดยหมายรวมถึงการพิจารณาให้เข้าร่วม การอนุมัติหรือปฏิเสธใบสมัคร การตรวจสอบหรือการปฏิเสธใบสมัครที่ทำขึ้นโดยทุจริตหรือด้วยวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่น การใช้บัญชีอย่างไม่เหมาะสมในการแนะนำเพื่อน (gaming) เป็นต้น ในกรณีที่ธนาคารพบว่าท่านเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ถูกต้องหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ธนาคารอาจดำเนินการตามที่ธนาคารเห็นสมควร ซึ่งรวมไปถึงการปิดหรือการยกเลิกบัญชี บัตรและ/หรือบริการใดๆ หรือทั้งหมด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน
• ในกรณีที่เพื่อนที่ได้รับการแนะนำ เป็นพนักงานของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทั้งผู้แนะนำและเพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก TMRW

มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 400 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5,000 ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
*ดอกเบี้ย 1.3% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 1 ล้านบาทแรก โดยเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท จะได้รับดอกเบี้ยอัตรา 0.25% ต่อปี

• รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday จำนวน 400 บาท เมื่อ
1) สมัครบัญชีเงินฝาก TMRW
2) ฝากเงินอย่างน้อย 5,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday 
3) รับเงินคืน 10% จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday โดยต้องมียอดใช้จ่ายสะสมอย่างน้อย 1,000 บาท (ทุกประเภทการใช้จ่าย) ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเปิดบัญชีเงินฝาก

• รับเงินคืน 20% เข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday จำนวนสูงสุด 3,000 บาท เมื่อ
1) สมัครบัตรเครดิต TMRW พร้อมตอนเปิดบัญชีเงินฝาก
2) ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมอย่างน้อย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
3) รับเงินคืน 20% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดออนไลน์ สูงสุด 3,000 บาท
4) เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะต้องไม่เคยเป็นผู้ถือบัตรเครดิต TMRW และ/ หรือบัตรเครดิตยูโอบีไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

• เพื่อนที่ได้รับการแนะนำจะได้รับเงินคืน 20% เข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday จำนวนสูงสุด 1,500 บาท เมื่อ

1) เพื่อนที่ได้รับการแนะนำสมัครบัตรเครดิต TMRW พร้อมตอนเปิดบัญชีเงินฝากและ
2) ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมอย่างน้อย 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
3) รับเงินคืน 20% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดออนไลน์ สูงสุด 3,000 บาท
4) เพื่อนที่ได้รับการแนะนำเป็นผู้ถือบัตรเครดิต TMRW และ/ หรือบัตรเครดิตยูโอบีในปัจจุบัน