ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นจาก UOB TMRW ได้ที่เว็บไซต์ใหม่ www.uob.co.th/tmrw.

รับเงินคืนสูงสุด 5,900 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW

TMRW เป็นบริการธนาคารรูปแบบดิจิทัลเพื่อทุกคน

 • • รับดอกเบี้ย 1.3% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 1 ล้านบาทแรก*
 • • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW
 • • ช่วยทำให้การเก็บเงินง่ายและสนุกขึ้น

สมัครให้ไว แล้วได้เงินคืน สูงสุด 5,900 บาท!

รับเงินคืนสูงสุด 400 บาท

แค่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW

เปิดบัญชีเงินฝาก TMRW พร้อมฝากเงินขั้นต่ำ 5,000 บาทและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMRW ยอดสะสมขั้นต่ำ 1,000 บาท ภายใน 45 วัน รับเงินคืน 10% จากยอดใช้จ่ายบัตรเดบิต

+

รับเงินคืน 20%

สูงสุด 3,000 บาท

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ยอดสะสม 10,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 45 วัน (สูงสุด 3,000 บาท/ บัญชี/ ตลอดแคมเปญ) พร้อม Hungry Hub Gift Card 500 บาท

+

รับเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

แค่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW

• เงินคืน 3% ในหมวดการใช้จ่ายที่คุณเลือกเอง (สูงสุด 2,000 บาท/เดือน)


ใหม่! สมัคร TMRW แคชพลัส วงเงินพร้อมใช้
พิเศษ ดอกเบี้ย 0% นาน 2 รอบบัญชีแรก
เมื่อเลือกผ่อนชำระแบบขั้นต่ำ 2.5%


การรับรางวัล
 • ดาวน์โหลด UOB TMRW App จาก AppStore หรือ PlayStore โดยคลิ๊กที่โลโก้

 • ตรวจเช็คให้แน่ใจว่ามีโค้ดโปรโมชัน "HGHUTMRW0323" ขึ้นถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร  คุณจะเห็นโค้ดโปรโมชันที่คุณเลือกเมื่อคลิก "สมัครบริการ" หากไม่พบโค้ด ให้ปิดแอปและกดลิงค์อีกครั้ง เพื่อให้โค้ดโปรโมชันแสดงบนหน้าจอ
  ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีโค้ดโปรโมชันก่อนยืนยันการสมัคร

  ไม่ต้องกังวล! หากยังไม่พบโค้ดโปรโมชัน สามารถกดข้อความนี้ เพิ่มโค้ดโดยใส่ “HGHUTMRW0323” ได้เองตามภาพ • ฝากเงินในบัญชี TMRW Everyday ขั้นต่ำ 5,000 บาท และมียอดใช้จ่ายบัตรเดบิตสะสม 1,000 บาทขึ้นไปภายใน 45 วัน รับเงินคืน 10% จากยอดใช้จ่ายบัตรเดบิต (สูงสุด 400 บาท/บัญชี/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW ยอดสะสมขั้นต่ำ 10,000 บาท ภายในระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับอนุมัติ รับเครดิตเงินคืน 20% จากการใช้จ่ายหมวดออนไลน์ (เงินคืนสูงสุด 3.000 บาท/บัญชี) พร้อมรับโค้ด Hungry Hub Gift Card มูลค่า 500 บาทเพิ่ม เมื่อทำตามเงือนไขเงินคืนของบัตรเครดิตเรียบร้อย

Move forward with UOB TMRW

Download UOB TMRW app on:

ข้อกำหนดและเงื่อนไข: แคมเปญนี้ สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก และสมัครบัตรเครดิต TMRW ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 ด้วยโค้ด HGHUTMR0323 เท่านั้น

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 10% สูงสุด 400 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก TMRW และทำตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝาก TMRW ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday ขั้นต่ำ 5,000 บาท จะได้รับเงินเครดิตเงินคืน 10% จากการใช้จ่าย เมื่อจ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ผูกไว้กับบัญชีออมทรัพย์ TMRW Everyday โดยต้องมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำ 1,000 บาท ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เปิดบัญชี
2. เครดิตเงินคืนสูงสุด 400 บาท/บัญชี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
3. วันที่ทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต (Transaction Date) จะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย และธนาคารจะไม่นับรวมรายการใช้จ่ายต่างๆที่ถูกยกเลิกภายหลัง , รายการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีเงินฝาก (ATM) ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมทุกประเภท ในการนับยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเดบิต
4. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ TMRW Everyday ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปิดบัญชี
5. มูลค่าของเครดิตเงินคืนเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 400 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 5,000 ตลอดระยะเวลา 1 ปี
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณารายการฝากเงินที่เข้าโครงการ โดยถือให้สิทธิ์ธนาคารเป็นผู้ตัดสินใจ
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 20% สำหรับการใช้จ่ายในหมวดออนไลน์สูงถึง 3,000 บาท เมื่อสมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามที่กำหนด
1. แคมเปญนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทย ไทย โดยบัตรเครดิตจะต้องได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 และต้องมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต TMRW สะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
2. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิต TMRW และ/หรือบัตรเครดิตยูโอบีไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. รับเครดิตเงินคืน 20% ในหมวดการใช้จ่ายออนไลน์ (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3.000 บาท/บัตรเครดิต/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ )
4. ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW Everyday ภายใน 90 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และได้ทำตามเงื่อนไขครบถ้วน
5. ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW จะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตร ฯ และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก TMRW
6. ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถแชทติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW 
 
พนักงานของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ เฉพาะการสมัครบัตรเครดิต TMRW เท่านั้น ไม่รวมถึงการสมัครเปิดบัญชี TMRW 
 
ต่อที่ 3 รับโค้ด Hungry Hub Gift Card มูลค่า 500 บาท เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนด  
1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMRW ที่ได้รับสิทธิ์ "การรับเครดิตเงินคืน 20% ผ่านการใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ " ในต่อที่ 2 เท่านั้น
2. ลูกค้าที่ทำครบตามเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งรหัสรับราลวัลสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการรับ eCoupon ผ่านทางแอปพลิเคชัน UOB TMRW Thailand นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดครบถ้วน
3. จำกัดการรับ Hungry Hub Gift Card Code มูลค่า 500 บาท /ผู้ถือบัตรเครดิต TMRW 1 บัตร/ตลอดรายการ
4. Hungry Hub Gift Card Code มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566
5. Gift Card Code ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
6. การใช้ Gift Card Code เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัท แอปป์เซอร์เวชั่น จำกัดกำหนด
7.ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถแชทติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านแอปพลิเคชัน UOB TMRW