คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทของผู้สมัคร พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุงาน 4 เดือนขึ้นไปในบริษัทปัจจุบัน และผ่านการทดลองงาน 3 ปีขึ้นไปในกิจการเดียวกัน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครผ่านแอป TMRW

พนักงานบริษัท เจ้าของกิจการ
บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสารแสดงรายได้ ดังนี้
สำหรับพนักงานเงินเดือน : ใช้เอกสาร A หรือ B หรือ C อย่างใดอย่างหนึ่ง
A) กรณีเป็นสลิปคาร์บอน : ใช้สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
B) กรณีไม่ใช่สลิปคาร์บอน : ใช้สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด + Statement เดือนล่าสุด (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าตรงกับสลิปเงินเดือนที่ยื่นมา และแสดงรายละเอียดเลขที่บัญชีครบถ้วน พร้อมมีชื่อนามสกุลปรากฏ)
C) กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้ + Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (Statement จะต้องแสดงเลขที่บัญชีครบถ้วน พร้อมมีชื่อนามสกุลปรากฏ และต้องเป็นบัญชีเดียวกับที่เงินเดือนเข้า)
บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และเอกสารดังนี้
  • หนังสือรับรองการจดทะบียนบริษัท พร้อมรายชื่อผู้ถือหุ้น, ทะเบียนการค้า (อายุไม่เกิน 90 วัน)
  • Statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่ 25% ต่อปี คิดเป็นรายวันตามจำนวนวันที่ใช้ แบบลดต้นลดดอก
ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ 0.05%
ค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงิน ฟรี
ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ฟรี

การชำระเงินและค่าธรรมเนียมต่างๆ

คุณสามารถดูรายการเคลื่อนไหว เช็คยอด ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระ และชำระยอดเรียกเก็บ TMRW แคชพลัสได้ผ่านแอป TMRWTMRW

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ล้ำไปอีกขั้นกับ UOB TMRW

UOB TMRW บริการธนาคารดิจิทัลที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้า ดาวน์โหลดเลย

วิธีการสมัคร